เกี่ยวกับ 3C

กลยุทธ์ทางการตลาด

ณ 3C เราชื่นชอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับไอเดียที่เฉียบแหลม และให้ผลที่เหนือกว่า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

ทีมงาน 3C พร้อมที่จะทำการศึกษาทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ และเรียนรู้ประสบการณ์ทางการตลาดที่ทางผู้ผลิตเคยมีแล้วในประเทศอื่นๆ เพื่อปรับให้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตลาดและลูกค้าในประเทศไทย เพื่อออกนำเสนอสินค้าที่เราคัดเลือกแล้วให้ครอบคลุมทั้งตลาดประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การตลาดของ 3C ไม่ใช่แค่การตลาดธรรมดา แต่เป็นการตลาดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นสะพานนำสินค้านวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย