เกี่ยวกับ 3C

 • 2556

  3C ได้รับการแต่งตั้งจาก Viva Pharmaceutical Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิต OEM softgel ที่ใหญ่ที่สุดใน British Columbia ประเทศแคนาดาให้เป็นผู้
  ว่าจ้างผลิตสินค้าอาหารเสริมและนำ
  เข้าประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ยังทำลายสถิติยอดการนำเข้า อันดับ 1 ในประเทศไทยสำหรับ สินค้าหลัก
  - คอลลาเจน ปริมาณกว่า 100 ตัน/ปี
  - วิตามินซี ปริมาณกว่า 400 ตัน/ปี

  2555

  3C เปลี่ยนโลโก้ และจุดยืนทางธุรกิจ
  จากเป็นแค่ผู้นำเข้าวัตถุดิบหลัก
  อาหารเสริมกลายเป็นที่ปรึกษาทาง
  ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Nutraceutical Consultant) เพื่อ
  การให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า
  ทางด้านธุรกิจอาหารเสริม
  2552

  3C มุ่งเน้นกลุ่มสินค้าวัตถุดิบอาหาร
  เสริมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
  2550

  3C คัดเลือกผู้ผลิตที่แข็งแกร่ง และ
  ดำเนินนโยบายเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้
  เดียวในประเทศไทย (Exclusive agent) เพื่อที่จะมุ่งเน้นไปที่สินค้า
  อย่างเฉพาะเจาะจง และก่อให้เกิด
  ความร่วมมือที่ดีทางธุรกิจในระยะยาว

 • 2547

  3C ขยายธุรกิจเข้าสู่วงการอุตสาหกรรม อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่ม

  2523

  3C ก่อตั้งโดยคุณสุเทพและคุณนิรมล ส่งพรประเสริฐ ในฐานะผู้นำเข้าเคมีเวชภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา