ทีมงาน 3C

เภสัชกร ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ (คุณนัท)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Managing Director)

การศึกษา

 • จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท สาขาธุรกิจ ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ BI Norwegion Business School จากประเทศ นอร์เวย์
ต้องขอบคุณคำปรึกษาที่มีค่าจากคุณพ่อ คุณสุเทพ ส่งพรประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง3C บวกกับความเป็นผู้นำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ภก.ณัฐพล จึงสามารถได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ภก.ณัฐพล เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของอาหารเสริมที่ผลิตภายในประเทศในวันนี้มากมายหลายยี่ห้อ

วันนี้ ภก.ณัฐพล ได้นำพา 3C ให้มาสู่การเป็นผู้เล่นตัวจริงในอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และ วัตถุดิบอาหารเสริมมานานกว่า 10 ปี ท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะในด้านอาหารเสริม (Nutraceutical) ภก.ณัฐพล ถือว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ที่มีการพัฒนาตัวเองและองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เอกลักษณ์ของท่านคือ มีความคิดที่ริเริ่มสิ่งใหม่อยู่เสมอ พร้อมทั้งมักจะมองเห็นโอกาสท่ามกลางสภาวะปัญหาที่เผชิญ

ภก.ณัฐพล ได้มีประสบการณ์การเข้าร่วมทั้งงานนิทรรศการทั้งใน-นอกประเทศ เช่นงาน vita food, CPHI, FIA, ฯลฯ และการเยี่ยมชมโรงงานทั้งใน-ต่างประเทศ

ท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมมากมาย หัวข้อที่ท่านบรรยาย ยกตัวอย่างเช่น
 • Beauty from within in Functional Roadmap 8 ปี 2009
 • Hot food supplement ingredients in Functional Roadmap 9 ปี 2010
 • Nutraceutical Ingredients : Herbal & Plant extract in The future of food 2011 ปี 2011
 • Functional Food and Beverage to Serve customer requirement in The future of food ปี 2012
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในงานเปิดตัวใหญ่ ที่จัดขึ้น ณ เขาใหญ่ในปี 2013 (ผู้ฟัง 600คน) ฯลฯ

นอกจากประวัติด้านการทำงานที่น่าสนใจแล้ว ภก.ณัฐพลยังมีความร้อนรนอย่างมากในการรับใช้พระเจ้าที่ท่านเชื่อ ท่านเป็นประธานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่นำการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเข้าช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือชุมชนไม่สามารถเข้าถึงทางการแพทย์ได้ เพื่อประกาศความรักของพระเจ้าและข่าวประเสริฐในเวลาเดียวกัน

เภสัชกร ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ

นางสาวณัฐกานต์ ส่งพรประเสริฐ (คุณแนท)

ผู้อำนวยการด้านการจัดซื้อต่างประเทศ (Supply Chain Director)

การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านธุรกิจ (major บริหารระหว่างประเทศ ; minor การโฆษณา)
  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปริญญาโทด้านธุรกิจ (major Global Entrepreneurship) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณแนทเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อีกคนที่มีพลัง, มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เธอทำหน้าที่หลักในการดูแลงานด้านต่างประเทศของบริษัท โดยมีประสบการณ์ด้านงานซื้อต่างประเทศมานานกว่า 6 ปี ซึ่งเธอได้ใช้ทักษะด้านภาษาและการติดต่อได้อย่างยอดเยี่ยม

คุณแนทมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่ดีและจริงใจในระยะยาวทั่วโลก ในระหว่าง 6 ปีที่ทำงานในวงการเคมียา อาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริม คุณแนทได้ติดต่อกับ suppliers หลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี สวิซเซอร์แลนด์ อเมริา สเปน ฝรั่งเศษ เบลเยี่ยม ประเทศจีน ฯลฯ เธอได้เข้าร่วมงานนิทรรศการและเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ supplier หลายประเทศในโลกเพื่อทำการตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าตั้งแต่การผลิตก่อนนำเข้า มาสู่ประเทศไทย ในปัจจุบันเธอได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจัดซื้อต่างประเทศซึ่งดูแลการจัด ซื้อต่างประเทศและทีมนำเข้าโดยตรง

นอกจากด้านการทำงาน คุณแนทเป็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งในบริษัท ซึ่งใช้เวลาและของประทานในการรับใช้พระเจ้าผ่านงานต่างๆ ของทางโบสถ์ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เป็นผู้แปลคำเทศนาในวันอาทิตย์, พันธกิจเกี่ยวกับเด็ก และเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมอย่างจริงจังของกลุ่มเซลล์คริสเตียนของบริษัท ข้อพระคัมภีร์ที่คุณแนทชื่นชอบและต้องการแบ่งปันให้กับผู้อื่นในการทำงาน มาจากสุภาษิต 5:6 "จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น"

นางสาวณัฐกานต์ ส่งพรประเสริฐ

ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ (คุณแพท)

General Manager

การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)
คุณธันยาการย์มีประสบการณ์ในทำงาน2 ปีในการเป็นผู้แทนฝ่ายขายสินค้าทางด้านยา ด้านโรคหัวใจ เบาหวาน และ ลำไส้ ของบริษัท MSD (สาขาประเทศไทย) และขายวัคซีนสำหรับเด็กในบริษัท Glaxo SmithKline (สาขาประเทศไทย) ในระหว่างที่คุณธันยาการย์ทำงานที่ทั้ง 2 บริษัท คุณธันยาการย์ได้รับการเทรนด์อย่างเข้มงวด และ มีผลงานที่โดดเด่น โดยการันตีด้วย รางวัลมากมาย

คุณธันยาการย์ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท 3C ในฐานะของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์(product manager) ในปี 2008 โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย และมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้า3C พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาล และหน่วยงานอย. เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกตัวที่ผ่าน3Cเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนั้นถูกต้องตามกฏหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยความที่คุณธันยาการย์มีพรสวรรค์ในการบริหาร, ความproactiveและน่าเชื่อถือ ในปัจจุบันคุณธันยาการย์ได้เป็นกุญแจความสำเร็จของกลุ่มบริษัท 3c ได้รับความยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กรกับทุกคนที่ได้ร่วมงานด้วย ในวันนี้ คุณธํนยาการย์ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ในฐานะ General Managerอย่างสง่างาม

คุณธันยาการย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานสำคัญๆดังนี้
 • Functional F&B Asean health trend for 2011-2012 Edition ภายใต้หัวข้อ จากเทรนด์อาหารเสริม จนมาถึงการออกผลิตภัณฑ์
 • Food Ingredient & Functional additive 2011 ภายใต้หัวข้อ วัตถุดิบอาหารเสริมใหม่ๆในอาหารและเครื่องดื่ม Functional Food & Drink

ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ (คุณแพท)