3C Team

Benefit

 • เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี
 • หยุดวันเสาร์อาทิตย์
 • ประกันสังคม (ตามรัฐบาล) ประกันสุขภาพ (บริษัทฯให้เอง) ประกันชีวิต (AIA)
 • เล่นแบตมินตันทุกวันอังคาร
 • เล่นโยคะทุกวันพฤหัสฯ
 • วันหยุดตามธนาคาร มีวันหยุดลาพักร้อน
 • ซื้ออาหารเสริมในราคาพนักงาน
 • กินอาหารเสริมฟรี (ที่บริษัทฯ)
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • กีฬาสี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานวันเกิด ฯลฯ
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีน
 • เครื่องแบบยูนิฟอร์ม
 • สิ่งแวดล้อม เพื่อนร่วมงานน่ารัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA&QC Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
• ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง
• ดูแลประสานงานการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปกับห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลได้
• ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียน ฯลฯ เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ช/ญ อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพเสริมอาหารมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลวิเคราะห์หรือวิธีการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
• สามารถประสานงานได้ดี
• มีทัศนคติแบบ “CAN DO”